Hatice Çoşkun

Hatice Coşkun Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu. Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümün ’de okudu. 2018 Ekim ayından itibaren Cemre Psikoloji kurumunda Asistanlık yapmakta ve Özgül Öğrenme Güçlüğü alanında çalışmaktadır.

Çocuk alanında çalışmaktadır ve bu alanla ilgili çeşitli eğitimler almıştır. Aldığı eğitimler: Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri, Öğrenme güçlüğünün alanı ve derecelendirilmesi için TILLS Uygulayıcı Sertifika Eğitimini, müdahale için DMP uygulayıcı eğitimi, SESFAR Ses Bilgisel Farkındalık Becerilerini Destekleme Eğitimi, GETAP Uygulayıcı Eğitimi ve ODİST Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi ve Okulöncesi Disleksi Müdahale Programı Eğitimlerini almıştır.