Uyguladığımız Testler

• AGTE Gelişim Testi
• Benton Dikkat Testi
• Bender-Gestalt
• Burdon Dikkat Testi
• Denver II Gelişim Testi
• Frostig Görsel Algı Testi
• Gessel Gelişim Testi
• Loisa Düss
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Özgül Öğrenme Güçlüğü Tarama
• Porteus Labirent Testi
• WISC-R Zeka Testi